ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
วิชาการ
10 พ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครอง รับผลการเรียน
ครูประจำชั้น
08 เม.ย. 64 ถึง 10 ธ.ค. 63 สอบปลายภาค ป.1-6
วิชาการ
04 เม.ย. 64 งาน MEP Festival : Goodbye Senior
สาระภาษาต่างประเทศ
01 เม.ย. 64 วันอำลาสถาบัน นักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายกิจกรรม
24 มี.ค. 64 สอบ NT ป.3
นักเรียน วิชาการ
13 มี.ค. 64 สอบ Onet
นักเรียน วิชาการ
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 สอบ RT ชั้น ป.1
วิชาการ
19 ก.พ. 64 Puttisopon Open House 2020 เปิดบ้านวิชาการ 2563
วิชาการ
12 ก.พ. 64 วันตรุษจีน
สาระภาษาต่างประเทศ
21 ม.ค. 64 ทดสอบอ่านออกเขียนได้ ป.1-6
นักเรียน วิชาการ
14 ม.ค. 64 ถึง 15 ม.ค. 64 อบรมลูกเสือ-ยุวกาชาดจราจร
ฝ่ายกิจกรรม
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็ก 2564
พื้นเมือง บริหารทั่วไป
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส
นักเรียน/คริสต์มาส สาระภาษาต่างประเทศ
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมะสนามหลวง
ชุดนักเรียน สาระสังคมฯ