ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 มี.ค. 63 พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 มี.ค. 63 MEP Festival : Goodbye Senior
คณะกรรมการห้องเรียน MEP
11 มี.ค. 63 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
07 ก.พ. 63 Puttisopon Open House
วิชาการ
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net ชั้น ป.6
วิชาการ / สายชั้น
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.5-6
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรม Day Camp ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2-2562
วิชาการ / สายชั้น
24 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสี
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 พ.ย. 62 กิจกรรมลอยกระทง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียน
นักเรียน ทุกฝ่ายงาน
11 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 ก.ย. 62 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ย. 62 วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนพุทธิโศภน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป