ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 รับผลการเรียน
20 มี.ค. 63 พิธีอำลาสถาบันนักเรียนชั้น ป.6
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
12 มี.ค. 63 MEP Festival : Goodbye Senior
11 มี.ค. 63 มอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 มี.ค. 63 ถึง 10 พ.ค. 63 ปิดภาคเรียนที่ 2
09 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 สอบปลายภาค ป.1-6
07 ก.พ. 63 Puttisopon Open House
วิชาการ
06 ก.พ. 63 กิจกรรมบูรณาการวันมาฆบูชา
01 ก.พ. 63 สอบ O-Net ชั้น ป.6
วิชาการ / สายชั้น
16 ม.ค. 63 กิจกรรมวันครู
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
13 ม.ค. 63 ถึง 17 ม.ค. 63 สอบกลางภาค
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็ก
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 ม.ค. 63 ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2563
27 ธ.ค. 62 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของนักเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 ธ.ค. 62 ถึง 21 ธ.ค. 62 งานแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69จ.สุโขทัย
15 ธ.ค. 62 ถึง 17 ธ.ค. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ป.5-6
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
02 ธ.ค. 62 ถึง 27 ธ.ค. 62 กิจกรรม Day Camp ศึกษาแหล่งเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2-2562
วิชาการ / สายชั้น
17 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสี
สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ / ชุดกีฬาสี ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
11 พ.ย. 62 กิจกรรมลอยกระทง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
28 ต.ค. 62 เปิดภาคเรียน
นักเรียน ทุกฝ่ายงาน
11 ต.ค. 62 ถึง 27 ต.ค. 62 ปิดภาคเรียนที่ 1
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
27 ก.ย. 62 กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
นักเรียน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
01 ก.ย. 62 วันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียนพุทธิโศภน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป