รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนพุทธิโศภน
146 ถนนพระปกเกล้า   ตำบลพระสิงห์  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :