เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
มาร์ชพุทธิโศภน
ถิ่นนี้ถิ่นทองผองเราพุทธิสถาน
ถิ่นนี้ตระการดูเด่นสมเป็นคู่ฟ้าเกริกไกร
เชษฐาจดจำ หอธรรม ชินวรตั้งไว้
หูกวางแผ่ใบพวกเรานั้นได้ให้ความร่วมเย็น
ความรู้ดีสมเป็นศักดิ์ศรีแห่งความภูมิใจ
พลานามัยทุกคนทั่วไปได้เห็น
รักสะอาด ทั้งมารยาทงามเด่น
สมดังเป็นสถาบันประถมวัย
พุทธิถิ่นงามสมนามเลื่องลือทั่วฟ้า
อีกชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ไทย
ขอน้อมสักการบูชาก้มกราบไหว้
ผองเราร่วมใจให้ความศึกษาอยู่คู่ฟ้าดิน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 31.37 KB