สี/คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
รักสะอาด มารยาทดี มีความรู้

สีประจำโรงเรียน
สี 
ชมพู  น้ำเงิน