ภาพกิจกรรม
พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนพุทธิโศภน ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมเชษฐา  อาคารเชษฐาโรงเรียนพุทธิโศภน โดยมีนายกตัณญู  ลักษณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานอำนวยการ
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,10:53   อ่าน 86 ครั้ง