ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูวิทยาศาสตร์และครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 123) 30 ก.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ โครงการ Mini English Program (อ่าน 116) 21 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก วิทยาศาสตร์ แล (อ่าน 156) 20 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 131) 17 ก.ค. 63
โรงเรียนพุทธิโศภน รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ (อ่าน 131) 08 ก.ค. 63
ช่องทางการโอนเงินสำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 260) 13 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 201) 04 มิ.ย. 63
กำหนดการรายงานตัวและรายชื่อนักเรียนชั้น ป.1 และ ป2-6 ใหม่ (อ่าน 324) 24 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าไอศกรีม (อ่าน 270) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านขนม (อ่าน 259) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารกลางวัน (อ่าน 259) 09 เม.ย. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 286) 31 มี.ค. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 279) 31 มี.ค. 63
ประกาศเปิดประมูลเช่าร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (อ่าน 299) 31 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธ์ิจับฉลากเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมปกติ (อ่าน 442) 12 มี.ค. 63
รับสมัคร-ป.1-รอบ-2-MEPวิทย์-คณิต-ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 332) 03 มี.ค. 63
ประกาศผู้ผ่านการสอบ-ป.2-6-ปี-63 (อ่าน 380) 26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ผ่านการสอบ-ป.1-mep-ปี-63 (อ่าน 317) 26 ก.พ. 63
ประกาศผู้ผ่านการสอบ-ป.1-วิทย์-คณิต-ปี-63 (อ่าน 337) 26 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.2-6 ปี 63 (อ่าน 264) 19 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.1วิทย์-คณิต ปี 63 (อ่าน 315) 19 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ป.1 MEP ปี 63 (อ่าน 290) 19 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียน ป.2-ป.6 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 300) 05 ก.พ. 63
ประกาศ รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1484) 26 ธ.ค. 62
ปฏิทินการรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 388) 26 ธ.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 458) 01 พ.ย. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 432) 26 ต.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 518) 26 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาอังกฤษ (อ่าน 445) 25 ต.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ (อ่าน 490) 21 ต.ค. 62
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 610) 28 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูภาษาไทย (อ่าน 684) 28 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูภาษาไทย (อ่าน 626) 24 พ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 599) 24 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาไทย (อ่าน 561) 16 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ (อ่าน 572) 16 พ.ค. 62
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเอนกประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 603) 03 เม.ย. 62
ประกาศเปิดซองประมูลราคาร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (อ่าน 754) 23 มี.ค. 62
ประกาศเปิดซองประมูลราคาร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม ไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษ (อ่าน 758) 23 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปกติ (อ่าน 831) 17 มี.ค. 62