ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางการโอนเงินสำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา
#โรงเรียนพุทธิโศภน มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) 

ฝ่ายการเงินขอแจ้งการชำระเงิน โดยให้ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทยหรือ
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2563,13:31   อ่าน 260 ครั้ง