ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 120) 18 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกที่ 3 (อ่าน 287) 29 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้าง วิชาเอกประถมศึกษา (อ่าน 221) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง เอกประถมศึกษา (อ่าน 211) 06 พ.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี 2564 (อ่าน 240) 03 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนพุทธิโศภน เรื่องมอบตัวนักเรียนชั้นป.1 ปีการศึกษา2564 (อ่าน 339) 02 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน วิชาเอก ประถมศึกษา (อ่าน 370) 22 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดประมูลร้านจำหน่ายขนมและไอศรีม ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 226) 16 เม.ย. 64
ประกาศการเปิดประมูลเช่าร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 148) 16 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมปกติ ปีการศึกษา 2564 แบบออนไลน์ (Online) (อ่าน 328) 15 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 238) 22 มี.ค. 64
ระเบียบการรับสมัคร ป.1 โครงการปกติ (อ่าน 296) 19 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเข้าเรียน ชั้น ป.2-6 (อ่าน 227) 19 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ป.1 โครงการ วิทย์-คณิต (อ่าน 197) 19 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัว ป.1 โครงการ MEP (อ่าน 231) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลและรายงานตัว-ป.1-วิทย์-คณิต-ปี2564 (อ่าน 213) 12 มี.ค. 64
ประกาศผลและรายงานตัว ป.1 MEP-ปี2564 (อ่าน 196) 12 มี.ค. 64
ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียนวิทย์-คณิต ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 179) 08 มี.ค. 64
ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ป.1 โปรแกรม MEP ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 158) 08 มี.ค. 64
ระเบียบการรับนักเรียนชั้น ป2-6 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 239) 06 มี.ค. 64
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย (อ่าน 195) 11 ก.พ. 64
ช่องทางการโอนเงินสำหรับชำระค่าบำรุงการศึกษา (อ่าน 3581) 13 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าไอศกรีม (อ่าน 3560) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านขนม (อ่าน 3538) 09 เม.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านอาหารกลางวัน (อ่าน 3483) 09 เม.ย. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3516) 31 มี.ค. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3489) 31 มี.ค. 63
ประกาศเปิดประมูลเช่าร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (อ่าน 3525) 31 มี.ค. 63
ประกาศเปิดประมูลร้านค้าเอนกประสงค์ ประจำปีการศึกษา 2562 (อ่าน 3811) 03 เม.ย. 62
ประกาศเปิดซองประมูลราคาร้านค้าเพื่อประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน (อ่าน 3940) 23 มี.ค. 62
ประกาศเปิดซองประมูลราคาร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม ไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษ (อ่าน 3969) 23 มี.ค. 62
โรงเรียนพุทธิโศภนได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA (อ่าน 3969) 23 ธ.ค. 61
เปลี่ยนเเปลงวันมอบตัวนักเรียน ป.1 โปรแกรมปกติ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 178)
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อเช่าประกอบอาหารและจำหน่ายอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 161)
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 157)
ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 163)