สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาลี่ คงนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายเดชา โกมลฤทัยกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสกาวรัตน์ ใจวิถี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางนันทิกานต์ อาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวดารณี ตุงตามชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5