สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสกาวรัตน์ ใจวิถี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสุพัฒน์ ภูมิสมบัติ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาลี่ คงนาค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางนันทิกานต์ อาชีวะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวดารณี ตุงตามชาติ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

Mrs. Margerie Constantino
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนาตยา อุประ
ครู คศ.3