สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางราตรี น้อยวรรณา
ครู คศ.3

นางสาวมาลี อานันทนะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวสุทธิดา นันต๊ะเสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายธีรบริวัฒน์ ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางวาสนา ยิสุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนิลลักษณ์ คงวิทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5