ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:32   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เชียร์ศรี ยั่งกุลมิ่ง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:29   อ่าน 33 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วชรพร เขียวภา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:26   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:25   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ภาวัต เชาว์ไว
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:18   อ่าน 43 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ปัญญา เป็งมา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:18   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ดาแนล ชัว
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:17   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วม การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:31   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลนักร้องดีเด่น การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นริสรา ไชยทอง
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:30   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลนักร้องดีเด่น การประกวดเพลงลุกทุ่ง หนูน้อยสหพานิช "ลูกทุ่งเสียงทอง"
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2562,13:30   อ่าน 9 ครั้ง