ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลขวัญใจช่างภาพ ขวัญใจบ้านนาฏยคีตศิลห์ ในการงานประกวดนางแบบและนายแบบ Max Modern Model
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นริสรา ไชยทอง
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:32   อ่าน 90 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. อดิวิศว์ เสาร์ภีระ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:31   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนลำดับภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ญาซูกะ วัศุวัต
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:30   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนดอนปิน งานวันเปิดบ้านวิชาการกลุ่มทักษิณ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มณีนพรัตน์ สุนทร
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,11:14   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนดอนปิน งานวันเปิดบ้านวิชาการกลุ่มทักษิณ
ชื่อนักเรียน : ด.ช.พัฒนมงคล ยาโน
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,11:13   อ่าน 70 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเทควันโดรายการลำพูนเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2019
ชื่อนักเรียน : ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,08:50   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการ พ.ศ. 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. อัญชิสา สร้อยอุดม
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,12:45   อ่าน 34 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการ พ.ศ. 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. หทัยภัทร สุยะคำ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,12:44   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการ พ.ศ. 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุณิชญา ใจอินทร์
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,12:44   อ่าน 22 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการ พ.ศ. 2562 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เพ็ญพิชชา ทิพย์ใจภา
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2562,12:43   อ่าน 27 ครั้ง