ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 9-10
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ปฎิพล สุลานนท์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:23   อ่าน 51 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนหญิง รุ่น 9-10
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. รวิปรียา ฤทธิ์กล้า
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:21   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 9-10
ชื่อนักเรียน : ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:20   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 7-8 รุ่น e
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ตะวัน เสาปันนา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:10   อ่าน 36 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนหญิง
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ณัฐธิดา บัณฑิตาเมธาสิทธิ์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:09   อ่าน 28 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 9-10 รุ่น d
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:09   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนหญิง 9-10 รุ่น a
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กาญจนา สุขศรี
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:07   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 7-8 รุ่น c
ชื่อนักเรียน : ด.ช. นพดล บัณฑิตาเมธาสิทธ์
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:07   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด เชียงรายแชมป์เปี่ยนชิป ประเภทยุวชนชนชาย 7-8 รุ่น e
ชื่อนักเรียน : ด.ช. วรชน จันตา
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2562,11:06   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดงเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง 9-11
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ณัฐธิดา บัณฑิตาเมธาสิทธิ์
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,11:04   อ่าน 43 ครั้ง