ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย หนูน้อยยี่เป็ง แจ่มฟ้า
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:44   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:44   อ่าน 26 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:41   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศบุคลิกภาพยอดเยี่ยมและชนะเลิศ Vote &Share
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:40   อ่าน 23 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการแสดงวัฒนธรรมยอดเยี่ยม
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:38   อ่าน 41 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดแข่งขันหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:37   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ปราณรักษ์ เมืองมูล
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:32   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เชียร์ศรี ยั่งกุลมิ่ง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:29   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วชรพร เขียวภา
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:26   อ่าน 65 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:25   อ่าน 68 ครั้ง