ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. จารุภา บุญเรือง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 79 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. มริศรินทร์ ดาวนภาศิริ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 101 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วิชญาพร พึ่งตน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 80 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. พิมพกานต์ นัยเนตร
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 94 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 71 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช. นพพล กาบหอม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ภัทรพงศ์ ไชยวงศ์สาย
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 52 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กรนันท์ จองอ่อง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:16   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กรนันท์ อองจ่อง
โพสเมื่อ : 18 ก.พ. 2563,08:53   อ่าน 85 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศการประกวดระบายสีแต้มฝัน เติมแต่งหอดูดาว "อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร" ประเภทประถมศึกษา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ญาณิณ วงศ์ขัด
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2563,09:51   อ่าน 176 ครั้ง