ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เชียร์ศรี ยั่งกุลมิ่ง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:06   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. บุญฐิษา เทพรักษา
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:04   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กุณฑลี เมืองใจ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:03   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. อัครชา เตชัย
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:01   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ภูวนัย แตงเขียว
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,13:00   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันแสดงททางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ศุภวิทย์ ศานติวิมลดี
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:58   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันแสดงททางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. พรหมพร ใจหาญ
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:58   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันแสดงททางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วาธินี สถิตศิวาธรรม
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:57   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้เข้าร่วม การแข่งขันซุโดกุ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ณัฐธยา ศักดิสกุลพงษ์
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:56   อ่าน 12 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง การแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ราชพฤกษ์ พรหมเมตจิต
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,12:54   อ่าน 13 ครั้ง