ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดวดภาพระบายสี หัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด 19
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. สุรัมภา แก้วมา
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,09:06   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการประกวดวดภาพระบายสี หัวข้อ การคิดเชิงสร้างสรรค์ ป้องกันยาเสพติด ในยุคโควิด 19
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ภูริภัทร ปิงใจ
โพสเมื่อ : 07 ก.ย. 2564,09:05   อ่าน 88 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,13:37   อ่าน 197 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชยที่ 4 ระดับประเทศ การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancecercise Thailand Championship 2021
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนริสรา ไชยทอง
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,13:36   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เบญจกัลยา เดชพล
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:54   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลทูตวัฒนธรรมแห่งสยาม
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. เมธาวี ยอมใจอยู่
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:12   อ่าน 139 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รายการน่านเทควันโดกระซิบรัก ล้านนาตะวันออกครั้งที่ 4 และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุ 7 ถึง 8 ปี
ชื่อนักเรียน : เด็กชายตะวัน เสาปันนา
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:10   อ่าน 148 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -เหรียญทองแดง การแข่งขันเทควันโด รายการน่านเทควันโดกระซิบรัก ล้านนาตะวันออกครั้งที่ 4 และได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม รุ่นอายุเจ็ดถึงแปดปี รุ่นอายุ 11 ถึง 12 ปี
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศรันรพร ทองสะอาด
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2564,09:09   อ่าน 144 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:21   อ่าน 233 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน หางดงยูธคัพ 2020 ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:20   อ่าน 226 ครั้ง