ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : แข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. กัลป์ยกร กิ่งแก้ว
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:15   อ่าน 39 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ธัญชนก สุริยะวงค์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:15   อ่าน 35 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ศศิวิมล ศิลาแลง
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:15   อ่าน 27 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. รมิตา ขุนทอง
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:14   อ่าน 30 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. แพรวา สุจา
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:13   อ่าน 25 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ปุษยา กุญชรินทร์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:13   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ตอบปัญหาธรรมะ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ณัฐธยาน์ ศักดิ์สกุลพงษ์
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2562,15:12   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชมเชย หนูน้อยยี่เป็ง แจ่มฟ้า
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:44   อ่าน 44 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:44   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นภัสกร มูลใหม่
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,09:41   อ่าน 47 ครั้ง