ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : -รางวัลกองหลังยอดเยี่ยม
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:21   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 11 คน หางดงยูธคัพ 2020 ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:20   อ่าน 20 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คนสันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 4
ชื่อนักเรียน : พบพริษฐ์ อัมพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:20   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : -ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน สันกำแพงยูธคัพ ครั้งที่ 4
ชื่อนักเรียน : ด.ช. สุธิภัทร ชาติทอง
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2563,10:19   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. จารุภา บุญเรือง
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 120 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. มริศรินทร์ ดาวนภาศิริ
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 231 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. วิชญาพร พึ่งตน
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 119 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. พิมพกานต์ นัยเนตร
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:18   อ่าน 126 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พันทวี กลั่นแฮม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 109 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่อนักเรียน : ด.ช. นพพล กาบหอม
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:17   อ่าน 77 ครั้ง