ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงสตริงระดับชั้น ป.1-6
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,09:01   อ่าน 4 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ประเภทยุวชน 9-10 ปี น้ำหนัก 31 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
ชื่อนักเรียน : ด.ช. ธราเทพ ณ วันทิพย์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,09:42   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ประเภทยุวชน 11-12 ปี น้ำหนัก 50 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ชญานิศ ณ วันทิตย์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,09:41   อ่าน 16 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ประเภทยุวชน 11-12 ปี น้ำหนัก 50 ก.ก. ขึ้นไปการแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
ชื่อนักเรียน : ด.ญ ปรัชญาภรณ์ งามวงษ์
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,09:37   อ่าน 17 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทอง ยุวชน 9-10 ปี น้ำหนักไม่เกิน 28 กก.การแข่งขันกีฬาเทควันโด พะเยาโอเพ่น ครั้งที่ 9
ชื่อนักเรียน : ด.ช. คุณากร ดีสมปรารถนา
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2562,09:35   อ่าน 14 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ รุ่น 12 ปี ค่ายเยาวชน กองบิน 41 ยุคใหม่ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562
ชื่อนักเรียน : ด.ช. พบพริษฐ์ อำพันธ์ศรี
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2562,09:15   อ่าน 24 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลขวัญใจช่างภาพ ขวัญใจบ้านนาฏยคีตศิลห์ ในการงานประกวดนางแบบและนายแบบ Max Modern Model
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นริสรา ไชยทอง
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:32   อ่าน 149 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ช. อดิวิศว์ เสาร์ภีระ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:31   อ่าน 123 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเขียนลำดับภาษาจีน ระดับประถมศึกษา
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. ญาซูกะ วัศุวัต
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2562,10:30   อ่าน 117 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศ แข่งขันร้องเพลงที่โรงเรียนดอนปิน งานวันเปิดบ้านวิชาการกลุ่มทักษิณ
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.มณีนพรัตน์ สุนทร
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 2562,11:14   อ่าน 139 ครั้ง