ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:36  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:35  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:33  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ ลับปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:24  อ่าน 56 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:23  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : Mr. Zachary James Lamson
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:21  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญานุช กิริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:20  อ่าน 42 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดการออกแบบกิจกรรมสะเต็มศึกษาของครูผู้สอน ระดับประถมศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,09:51  อ่าน 114 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลครุสดุดี ประจำปี 2560
ชื่ออาจารย์ : นางสุกัญญา โพธิสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,15:40  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับคัดเลือกเป็น Super Leader รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นผู้มีสมรรถนะแห่งความพยายาม มุ่งมั่นเรียนรู้อย่างมืออาชีพ จนเกิดการพัฒนา
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยเอกไชโย ยาสมุทร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2562,10:58  อ่าน 87 ครั้ง
รายละเอียด..