ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เข้าแข่งขัน การอ่านฟังเสียง ระดับ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2562,11:22  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวงสตริงระดับชั้น ป.1-6 ในงานต่อต้านยาเสพติดโลก
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กันทนะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2562,09:03  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ท่าหลุกสันทรายคัพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นายผดุงศักดิ์ เผ่าตัน
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,09:21  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้จัดการทีมชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ท่าหลุกสันทรายคัพ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2562
ชื่ออาจารย์ : นายวิเชษฐ์ กามะแพ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 2562,09:20  อ่าน 84 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.ต้น
ชื่ออาจารย์ : นายปราโมทย์ ประเสริฐสังข์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,11:05  อ่าน 93 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.ต้
ชื่ออาจารย์ : นางสกาวรัตน์ ใจวิถี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:58  อ่าน 76 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพิมประภา ปิ่นแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:57  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คณิตคิดเร็ว ป.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:55  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วม ตอบปัญหา kahoot สังคม
ชื่ออาจารย์ : นางสายทอง สุขปักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:54  อ่าน 83 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 คัดลายมือจีนป.ปลาย
ชื่ออาจารย์ : นางพฤจิกา ไทยเหนือ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 2562,10:54  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..