ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้รูปแบบการสอนแบบวัฎจักรการเรียนรู้ 5E+ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางศันสนีย์ จันทร์ธีระโรจน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2564,10:42  อ่าน 118 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:25  อ่าน 231 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเรื่องเล่าจากหนังสือ จัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางมัลลิกา ทิพยมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2563,10:24  อ่าน 364 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงินการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กัณทนะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:36  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นายอภิวัฒน์ กัณทนะ
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:35  อ่าน 335 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูฝึกสอนนักเรียน เหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฎฐ์ ศรีวะโสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:33  อ่าน 370 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววราภรณ์ ลับปัญญา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:24  อ่าน 379 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ระดับเหรียญทอง การกล่าวสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชฎาพร เบ้าคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:23  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : Mr. Zachary James Lamson
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:21  อ่าน 306 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน เหรียญเงิน การนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS ประเภทภาษาอังกฤษ ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริญานุช กิริยา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562,09:20  อ่าน 303 ครั้ง
รายละเอียด..