ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชาติการแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่านระดับชั้น ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,15:37  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:45  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจินตนา สุทธสาส์น
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:44  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงตลกป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสุวนา ขัดเงางาม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:43  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันแสดงตลกป.1-ม.3
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:43  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแสดงททางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางเดือนเพ็ญ ชิณโคตรพงษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:41  อ่าน 13 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันแสดงททางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
ชื่ออาจารย์ : นางสาววาสนา ใจแก้ว
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:40  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-6 รางวัลเหรียญทอง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐชานันท์ มธุรสาทิส
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:35  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป4-6
ชื่ออาจารย์ : นายปรัชญา จีระยา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:33  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเครื่องร่อนไกลประเภทระยะทางอัตราร่อน ป4-6
ชื่ออาจารย์ : นายเสกสรรค์ วิเคราะห์ดาว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2562,10:31  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..