ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางณัฐรุจา ภัทรปรีชาวงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,11:04  อ่าน 78 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ครูผู้ควบประกวดคัดลายมือไทย
รายละเอียดผลงาน
การแข่งขันคัดลายมือไทย ระดับประถมศึกษาตอนปลายไม่เกิน 2 คน ในการแข่งขันทักษะวิชาการ โรงเรียนเมตตาศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดเจดีย์หลวง
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2562,11:04   อ่าน 78 ครั้ง