ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

ด.ช. พงศพัศ ทองดี เหรียญทองการแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนัก 27-29 ..

การแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนัก 27-29 กก. KYORUGI DR. KHANITTHA, เยาวลักษณ์เทควันโด

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โ..

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน ได..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึก..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหร..

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนพุทธิโศภนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการทั่วไปชาย

ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน..

รายชื่อคณะกรรมการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

รับสมัคร

รับสมัคร

ภาพกิจกรรม

ถวายพระพร

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ..

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพุทธิโศภนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี..

ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565