ขอแสดงความยินดี

มอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ 2565

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำ

เด็กหญิงปวริศรินท์ เมืองมูลรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

“ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

“ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

ด.ช. พงศพัศ ทองดี เหรียญทองการแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนัก 27-29 ..

การแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนัก 27-29 กก. KYORUGI DR. KHANITTHA, เยาวลักษณ์เทควันโด

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

โรงเรียนพุทธิโศภนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการทั่วไปชาย

ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน..

ภาพกิจกรรม

97 โรงเรียนพุทธิโศภน

97 โรงเรียนพุทธิโศภน

อบรมลูกเสือ จราจร

อบรมลูกเสือ จราจร

ถวายพระพร

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แ..