นักการ/แม่บ้าน

นางสาวปราณี  มะโนราษฎร์
-
( แม่บ้านอาคาร 60 ปี )
นางสาวสุจิตรา  สิงห์โต
ครูอัตราจ้าง
( แม่บ้านอาคารเชษฐา )
นางตติยา  คันธรส
ครูอัตราจ้าง
( แม่บ้านอาคาร 70 ปี )
นายอรุณ  รักประภาพันธ์
ครูอัตราจ้าง
( ยาม )
นายปโยธร  สิทธิติสัยรักษ์
-
( พนักงานขับรถ )