สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวเบญจ  ทัศนะวรพจน์
ครู
( ครูประจำชั้น ป.4/1 )
นางสาวโชติมา  บุญเติม
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/1 )
นางราตรี  น้อยวรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/2 )
นางวาสนา  ยิสุ
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/3 )
นายธีรบริวัฒน์  ฮั่งแสง
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้น ป.4/3 )
นางสาววราภรณ์  ลับปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ
( หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ครูประจำชั้น ป.4/4) )
นางศันสนีย์  จันทร์ธีระโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/4 )
นางสาวนิลลักษณ์  คงวิทย์
ครูชำนาญการพิเศษ
( ครูประจำชั้น ป.4/5 )