ครูต่างชาติ

Mr.Marvin  Cuadra
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
Mr.Robert  James
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )