ครูต่างชาติ

Miss.Maja  Rucman
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
  
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
Mr.Marvin  Cuadra
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
Mr.Robert  James
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )