ครูต่างชาติ

Miss.Jean Reyes   Bayacal
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 )
Mr.Tej Prasad   Rokaya
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 )
Miss.Danika  Clark
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 )
MissDanielle  Castro
ครูอัตราจ้าง
( สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 )