ภาพกิจกรรม

การนิเทศและตรวจเยี่ยมสถานศึกษา เพื่อติดตามการดำเนินการตามนโย..

โรงเรียนพุทธิโศภนให้การต้อนรับ ท่านรองสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566

โรงเรียนพุทธิโศภนจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ท่านประธานในพิธี นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียน..

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โรงเรียนพุทธิโศภนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลกและเผยแพร่ข้อ..

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566

โรงเรียนพุทธิโศภน จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเกษราภรณ์ คุณานุว..

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูก..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ เป็นประธานในพิธี ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระ..

"พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖" วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนาย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิ..

โรงเรียนพุทธิโศภน จัดอบรมกิจกรรมพิเศษลูกเสือยุวกาชาดจราจรของ..

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะเกี่ยวกับงานจราจร และเพื่อสร้างนักเรียน..

การอบรมการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงานคุณธรรม (Moral Project Ba..

จัดโดยศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ระหว่างว..

ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ "วันวิสาขบูชา"

รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริพร เตชนันต์ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาข..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวิเชษฐ์ กามะแพ ในโอกาสย้ายไปดำรงต..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ และตัวแทนคณะครู ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูวิเชษฐ์ กามะแพ ..

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน เข้ารับเกียรติบัต..

งานวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2566 ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จัดโดย คณะสงฆ์จังหวัดเ..

ตัวแทนครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่แล..

ครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด นายฐณธรณ์ กองชัย และนางสาวกัญชยาพร มาสกลาง เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ..