ภาพกิจกรรม

โรงเรียนพุทธิโศภนจัดการซ้อมแผนดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ ประจำป..

ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน สามารถการป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งสามารถนำไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ซ..

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษากระบวนการจั..

ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ ร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและได้พ..

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูชลิดา วิจิตรกำเหนิดกุล ในโอกาสย้าย..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริพร เตชนันต์ แ..

การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนพุทธิโศภนจัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโสภน ร่วมพิธีทำบุญออกอินทขิล ณ วัดเ..

วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมพิธีทำบุญออกอินทขิล หลั..

คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร่วมงานประเพณีใ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ มอบหมายให้ คณะครู และนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ร..

โรงเรียนพุทธิโศภนและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดการอบรมเชิงปฏิ..

โรงเรียนพุทธิโศภนและโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับการเรียนเปลี่ยนการจัดการเรียน..

ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ตัวแทนคณะครู และน..

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวศิริพร เตชนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนสายช..

รองผู้อำนวยการ นางสาวศิริพร เตชนันต์ นำตัวแทนคณะครู สภานักเร..

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยก..

คณะครูเข้ารับการประชุมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนส่งเ..

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ..

ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ร่วมนิเทศชั้นเรียน

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้านิเทศชั้..

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ให้โอวาทและต้อนรั..

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพุทธิโศภน วันแรกของการเปิดภาคเรียน โดยนายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยก..