ภาพกิจกรรม

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมมอบช่อดอกไม้ ..

วันจันทร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมมอบช่อดอกไม้ แสดงความย..

โรงเรียนพุทธิโศภน

โรงเรียนพุทธิโศภน

อบรมลูกเสือ จราจร

อบรมลูกเสือ จราจร

ถวายพระพร

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สว..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สว..

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพุทธิโศภนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรี..

ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

ทำบุญตักบาตร ประจำวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพุทธิโศภน ได้นำนักเรียนชั..

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนพุทธิโศภน ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรีย..

นักพิทักษ์ป่า ดอยสุเทพ ของนักเรียนชั้นป.1/4 และ ป.2/4

นักพิทักษ์ป่า ดอยสุเทพ ของนักเรียนชั้นป.1/4 และ ป.2/4

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ-จีน

โรงเรียนพุทธิโศภน นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ห้องเรียน Mini English Program ร่วมกิจกรรมเข..