ภาพกิจกรรม

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร

ค่ายเยาวชน..รักษ์พงไพร

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2565

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใ..

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพร..

พิธีเชิญธงลูกเสือพระราชทาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

พิธีเชิญธงลูกเสือพระราชทาน ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

ถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา 2565

ถวายเทียนเข้าพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนประจำปีการศึกษา 2565

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษา

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม

พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด