ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัลค้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียวใหม่ ประจำป..

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หล..

Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม

Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ..

โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

"จิตอาสาช่วยจัดกิจกรรม" ด.ญ.ปวริศรินทร์ เมืองมูล นักเรียนชั้..

"จิตอาสาช่วยจัดกิจกรรม" ด.ญ.ปวริศรินทร์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้ร่วมกิจกรรมทางพร..

as

sa