ขอแสดงความยินดี

ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึก..

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึก..

ขอแสดงความยินดี กับลูกเชษฐาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข..

มอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ 2565

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำ

“ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

“ลูกกตัญญู” เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึ..

ด.ช. พงศพัศ ทองดี เหรียญทองการแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 ร..

การแข่งขันเทควันโดยุวชนชาย 9-10 รุ่น D น้ำหนัก 27-29 กก. KYORUGI DR. KHANITTHA, เยาวลักษณ์เทควันโด

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นป..

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน ได..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา ..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหร..