ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างเอกคอมพิวเตอร์ + ทำงานธุรการวิชากา..

ระเบียบโรงเรียนพุทธิโศภน เรื่อง ทรงผมและการแต่งกายของนักเรีย..

ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างเอกดนตรี และ วิทยาศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วิชาเอกดนตรีและวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง และพนักงาน

กิจกรรมวันลอยกระทง

เชิญประชุมผู้ปกครอง

เชิญประชุมผู้ปกครอง

ds

d

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกดน..

โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีความ ประสงค์จะดำเนิน การคัดเ..

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง..

โรงเรียนพุทธิโศภนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก