ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันลอยกระทง

เชิญประชุมผู้ปกครอง

เชิญประชุมผู้ปกครอง

ds

d

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาเอกดน..

โรงเรียนพุทธิโศภน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑ มีความ ประสงค์จะดำเนิน การคัดเ..

รับสมัครนักเรียน

รับสมัครนักเรียน

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลชาวต่างชาติเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง..

โรงเรียนพุทธิโศภนมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลชาวต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครู..

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการทั่..

ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญช..

รายชื่อคณะกรรมการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภ..

as

sda

รับสมัคร

รับสมัคร