จดหมายข่าว

โรงเรียนพุทธิโศภน เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรร..

คณะผู้บริหาร และคณะครู โรงเรียนพุทธิโศภน เข้าร่วมงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษา ประจำปี..

นักเรียนรับรางวัลเกียรติบัตร “เด็กและเยาวชนรู้คิดจิตอาสาพัฒน..

นักเรียนรับรางวัลเกียรติบัตร "เด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น" ด้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ ..

โรงเรียนพุทธิโศภนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในการเปิดบ้าน..

คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการในการเปิดบ้านวิชาการ "เชียงใหม่ นค..

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมโครงการวัน..

ผู้อำนวยโรงเรียน นายดำรง มาตี๋ อ่านสารสันติภาพโลก พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียนร่วมยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธ..

การประเมินการดำเนินงานโครงการโรงเรียนน่าดู น่าอยู่ น่าเรียน ..

โรงเรียนพุทธิโศภน นำโดย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวกชกร เนียมท่าเสา และนางสาวศิริพร เตช..

รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการพัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาไทยเพื่..

โรงเรียนพุทธิโศภน นำโดย นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวกาญจนา วงค์วิลาส เข้ารับรางวัลโรง..

นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน เข้ารับรางวัลสถา..

เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาทั่วประเทศพัฒนาสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแร..

นักเรียนห้องเรียนโปรแกรม MEP ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5 แล..

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการสื่อสารโดยการใช้ภาษาอังกฤษในในด้านวิชาการและด..

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ ..

ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน ได้นำเสนอนวัตกรรมการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครู และสถาน..

Putti Band ร่วมแสดงดนตรี ณ ลานกิจกรรม LANNA Square Chiangmai

เพื่อสร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้นักเรียน โดยการควบคุมของ ครูพร้อมพงศ์ ศิลปะไพรวรรณ ทางโรงเรียนพุทธิโ..

๑ กันยายน ๒๕๖๖ "ครบรอบวันก่อตั้ง ๙๘ ปี โรงเรียนพุทธิโศภน"

ชมรมผู้ปกครองและครู ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชมรมครูอาวุโส และศิษย์เก่าโรงเรียนพุทธิโศภน ..

พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการการศึกษาเพื่อ..

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงต่อตนเอง อีกทั้งเป็นการสร้างค..