ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (รอบทั่วไป)