ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับลูกเชษฐาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย (รอบปกติ)