ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การจัดการซ้อมแผนดับเพลิง และการอพยบหนีไฟ ประจำปี 2566