ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน ได้รับมอบเกียรติบัตรจากพระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมือง เชียงใหม่ ประธานฝ่ายสงฆ์ ในฐานะผู้บำเพ็ญประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2565 ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

#เด็กเก่งพุทธิ
#เด็กน้อยจิตอาสา
20220524075216(1).jpg - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน | https://puttisopon.ac.th 20220524075216(2).jpg - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน | https://puttisopon.ac.th 20220524075216.jpg - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน | https://puttisopon.ac.th 20220524075217(1).jpg - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน | https://puttisopon.ac.th 20220524075217.jpg - ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน | https://puttisopon.ac.th