ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหรียญทอง

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหรียญทอง ในรายการแข่งขันกีฬายูยิตสู กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๓๗ “พะเยาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ จังหวัดพะเยา
20220524132411.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหรียญทอง  | https://puttisopon.ac.th 20220524132412.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหรียญทอง  | https://puttisopon.ac.th 20220524132413.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหรียญทอง  | https://puttisopon.ac.th