งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 คณะครูและนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โดยภายในงานมีพิธีสมโภชบูชาเสาอินทขีล การใส่ขันดอก การสรงน้ำพระเจ้าฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฏฐารส และการสรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์
ใส่ขันดอก ดาวน์โหลดไฟล์