ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6โรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมการถ่ายทำคลิปวิดีโอฐานการเรียนรู้โครงการค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร