ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม และ ไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ประจำปีการศึกษา 2567