ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 โรงเรียนพุทธิโศภน และ เครือข่ายชมรมผู้ปกครอง ได้จัดประชุมเครือข่ายชมรมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา และร่วมกันคัดเลือกประธานและคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้ปกครองและครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
256.53 KB ดาวน์โหลด
406.20 KB ดาวน์โหลด
264.63 KB ดาวน์โหลด
268.92 KB ดาวน์โหลด
349.77 KB ดาวน์โหลด
276.55 KB ดาวน์โหลด
426.97 KB ดาวน์โหลด
393.33 KB ดาวน์โหลด
249.87 KB ดาวน์โหลด
341.31 KB ดาวน์โหลด
272.04 KB ดาวน์โหลด