พิธีมอบรางวัลค้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียวใหม่ ประจำปี 2565

พิธีมอบรางวัลค้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียวใหม่ วันอาทิตย์ที่ 5 มิย. 65 ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
108.14 KB ดาวน์โหลด
93.21 KB ดาวน์โหลด
106.63 KB ดาวน์โหลด
94.69 KB ดาวน์โหลด