พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565
โรงเรียนพุทธิโศภน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี นายดำรง มาตี๋ ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภนเป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนป.6 ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมเชษฐา และถ่ายทอดสดไปยังห้องเรียนอื่นๆ เพื่อเทิดทูนประเพณีอันดีงามของไทย และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลคะแนนสูง ในการสอบเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม ให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
พิธีไหว้ครู ดาวน์โหลดไฟล์
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
403.78 KB ดาวน์โหลด
443.76 KB ดาวน์โหลด
271.64 KB ดาวน์โหลด
888.46 KB ดาวน์โหลด
1.01 MB ดาวน์โหลด
1,000.30 KB ดาวน์โหลด
990.90 KB ดาวน์โหลด
979.21 KB ดาวน์โหลด
868.10 KB ดาวน์โหลด
976.78 KB ดาวน์โหลด
1.09 MB ดาวน์โหลด
1.03 MB ดาวน์โหลด