ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรง  มาตี๋ กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์และนำคณะครูและนักเรียนกล่าวคำปฏิญาณ มีการแสดงของนักเรียนกลุ่ม To Be Number One และการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด บริเวณถนนราชมรรคาผ่านชุมชนใกล้เคียงเพื่อประกาศการต่อต้านยาเสพติดและรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนตระหนักถึงโทษภัยและห่างไกลจากยาเสพติด