กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนพุทธิโศภนจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของไทยและของโลกและเผยแพร่ข้อมูลชีวประวัติและผลงาน โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลงานการคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี และการรับมอบเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการโรงเรียน นายดำรง มาตี๋ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการตอบคำถามรับเกียรติบัตรในรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมจากหลากหลายช่องทาง
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์
วันสุนทรภู่ ดาวน์โหลดไฟล์