นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
333.76 KB ดาวน์โหลด
347.50 KB ดาวน์โหลด
522.18 KB ดาวน์โหลด
391.08 KB ดาวน์โหลด
409.04 KB ดาวน์โหลด
216.85 KB ดาวน์โหลด
391.00 KB ดาวน์โหลด
327.04 KB ดาวน์โหลด
488.82 KB ดาวน์โหลด
393.73 KB ดาวน์โหลด
199.97 KB ดาวน์โหลด
378.31 KB ดาวน์โหลด