ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔

เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔ ตัวแทนค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร จากศูนย์ ศรร.เชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ปี ๒๕๖๕ กิจกรรมการพัฒนาผู้นำเยาวชนรักษ์พงไพร ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมอลิซาเบธ กรุงเทพมหานครงาน และได้รับคัดเลือกให้กราบบังคมทูลถวายรายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับผล การดำเนินงานกิจกรรมค่ายฯ ในงานสีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ “๓๐ ปี สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ใต้ร่มพระบารมี เพื่อปวงประชา" เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรุงเทพมหานคร (ภาพข่าว : มติชน)
20220815132420(1).jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132420(2).jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132420(3).jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132420.jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132421(1).jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132421.jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th 20220815132422.jpg - ขอแสดงความยินดี​เด็กหญิงธีร์วรัตม์ ดวงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๔  | https://puttisopon.ac.th