ขอแสดงความยินดี

เด็กหญิงปวริศรินท์ เมืองมูลรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

รางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น  ด้านอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ "เยาวชนรู้คิด จิตอาสาพัฒนาชาติ" ประจำชาติ 2565 วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ณ พุทธสถานเชียงใหม่
รายละเอียดไฟล์แนบ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
21.20 KB ดาวน์โหลด