ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โ..

ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปราณรักษ์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนพุทธิโศภน ได..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึก..

โรงเรียนพุทธิโศภน ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภัทรพงศ์ ชนะวงษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๔ พิชิตเหร..

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานบริการทั่วไปชาย

ประกาศเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียน..

รายชื่อคณะกรรมการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

รับสมัคร

รับสมัคร

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 2565

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

พิธีมอบรางวัลค้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน และคนดีศรีเชียวใหม่ ประจำปี 2565

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

งานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2565 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร