ขอแสดงความยินดี

ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาป..

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาป..

ขอแสดงความยินดี กับลูกเชษฐาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศ..

มอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ 2565

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาอังกฤษ และพี่เลี้ยงเด็กพิการ มีรายละเอียดดั..

ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โปรดอ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1vR2lOzoDZMmIT8t6oVsD3..

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ ของสำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ..

ขอเชิญชวนผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ..

ขอเชิญลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmai.go.th ระหว่างวันที่ ๑ ..

ประชาสัมพันธ์การจัดการซ้อมแผนดับเพลิง และการอพยบหนีไฟ ประจำปี 2566

ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนห้องเร..

ภายในกิจกรรมมีการทำการทำลองวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมสติกเกอร์เปลี่ยนสี กิจกรรมข้อต่อมหัศจรรย์ พร้อมเ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมมีการฝึกเจริญสติ ให้มีสมาธิการฟัง การจดจ่อ การปฏิบัติขั้นตอนพิธีการทางพระพุทธศาสนา และการเดิ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมมีการฝึกสมาธิ ฝึกการสำรวมกายวาจาใจ โดยใช้สติเป็นที่ตั้ง เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภ..

ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6โรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมการถ..

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้า..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4

ภายในกิจกรรมมีการทำวิปัสสนากรรมฐาน พิธีการทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นค..