ขอแสดงความยินดี

ผลการสอบ O-net ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาป..

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาป..

ขอแสดงความยินดี กับลูกเชษฐาทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศ..

มอบรางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบระดับประเทศ 2565

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำรางวัลเด็กและเยาวชนจิตอาสาดีเด่น

เด็กชายบุญฤทธิ์ ดวงคำ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม และไอศกรีม

ประกาศผู้ชนะการประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม และไอศกรีม สำหรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศผลการสอบคัดเลือกอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ธุรการวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตราจ้าง ทำหน้าที่ธุรการวิชาการ

การเปิดประมูลร้านค้าเพื่อจำหน่ายขนม และ ไอศกรีม สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ..

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างชั่วคราว

1. ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 2. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ 3. ยามบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 รอบปฏิทิน..

ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนห้องเร..

ภายในกิจกรรมมีการทำการทำลองวิทยาศาสตร์ เช่น กิจกรรมสติกเกอร์เปลี่ยนสี กิจกรรมข้อต่อมหัศจรรย์ พร้อมเ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6

กิจกรรมมีการฝึกเจริญสติ ให้มีสมาธิการฟัง การจดจ่อ การปฏิบัติขั้นตอนพิธีการทางพระพุทธศาสนา และการเดิ..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมมีการฝึกสมาธิ ฝึกการสำรวมกายวาจาใจ โดยใช้สติเป็นที่ตั้ง เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม แ..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

เนื่องในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาและพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ จัดโดยคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ สภ..

ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6โรงเรียนพุทธิโศภน ร่วมการถ..

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีเป้า..

กิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4

ภายในกิจกรรมมีการทำวิปัสสนากรรมฐาน พิธีการทางพระพุทธศาสนา การฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นค..