Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม

Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม

โรงเรียนพุทธิโศภนได้เปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 แบบ On-site 100% ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 แล้ว เพื่อให้เด็กๆ กลับเข้าสู่การเรียนการสอนแบบปกติ และยังรักษามาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด
20220524074057.jpg - Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม | https://puttisopon.ac.th 20220524074058.jpg - Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม | https://puttisopon.ac.th 20220524074100.jpg - Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม | https://puttisopon.ac.th 20220524074101.jpg - Back to School .. ต้อนรับเปิดเทอม | https://puttisopon.ac.th