โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์

โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน นายดำรง มาตี๋ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน จากนั้นครูประจำชั้นดำเนินการตามวาระการประชุม โรงเรียนพุทธิโศภน

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ ที่นี้
#ประชุมผู้ปกครองครั้งที่1ปี2565
20220524074953.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  | https://puttisopon.ac.th 20220524074954.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  | https://puttisopon.ac.th 20220524074955.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  | https://puttisopon.ac.th 20220524074956.jpg - โรงเรียนพุทธิโศภนได้จัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบออนไลน์  | https://puttisopon.ac.th