"จิตอาสาช่วยจัดกิจกรรม" ด.ญ.ปวริศรินทร์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธสถานและร่วมร้องเพลง วิสาขบูชา

"จิตอาสาช่วยจัดกิจกรรม" ด.ญ.ปวริศรินทร์ เมืองมูล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 ได้ร่วมกิจกรรมทางพระพุทธสถานและร่วมร้องเพลง วิสาขบูชา ในงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวัน "วิสาขบูชา" ประจำปี 2565 ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่

#เด็กเก่งพุทธิ
#เด็กน้อยจิตอาสา
20220524080119.jpg - 20220524080120(1).jpg - 20220524080120.jpg -